Mail Succes

Protocol ter voorkoming van datalekken

Per 1 januari 2016 is de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens aangevuld met art. 34a waarin een verplichting is opgenomen voor de overheid en voor het bedrijfsleven om het zogenaamde 'datalekken' te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan de betrokkenen.

Uw verantwoordelijkheid

Als organisatie bent u zelf verantwoordelijk om datalekken te voorkomen. In het geval van mailings hebben we daarvoor een concrete aanbeveling. Voor het opsturen van uw databestanden adviseren wij om onze beveiligde portal te gebruiken. Vraag ons om de link naar deze portal.

Onze verantwoordelijkheid

Mail Succes is niet eindverantwoordelijk, maar wij hebben wel een aantal verplichtingen, voor onder meer de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens. Mail Succes verzorgt mailings voor organisaties. Naast dat wij werken volgens onze verwerkersovereenkomst hebben wij in het kader van de privacywetgeving de volgende procedures ingebouwd:

  • Adresbestanden voor mailings worden door ons vier weken na factuurdatum van de betreffende mailing automatisch verwijderd van onze server.
  • Onze medewerkers zijn geïnstrueerd over beveiliging en geheimhouding van persoonlijke gegevens.
  • Indien door menselijke fout een adresbestand naar een ‘verkeerde’ persoon wordt gestuurd, zal die bewuste persoon worden gevraagd om het adresbestand te verwijderen en schriftelijk te bevestigen dat het adresbestand is verwijderd.
  • In het geval van uitzonderlijke gebeurtenissen, zoals diefstal van computers met daarop nog aanwezige adresbestanden, inbraak in computers door hackers en soortgelijke situaties, zullen wij dat binnen 24 uur aan u melden.


Voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Disclaimer
Dit protocol is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het kan echter voor komen dat wijzigingen optreden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Op al onze producten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.